บริษัท โปรโกลเด้นเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

PROGOLDENTEX INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท โปรโกลเด้นเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105534002815) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/1/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 183 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105534002815
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/1/2534 พ.ศ.
(33 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง