บริษัท ศาลาลำดวน (สวนเขียว) จำกัด

SALA LUMDOUN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534000260
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/1/2534 พ.ศ. (33 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
2/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3100 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์