บริษัท ชองมิง เอ็นเตอร์ไพรเซส (ไทยแลนด์) จำกัด

CHONG MING ENTERPRISE (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท บริษัท ชองมิง เอ็นเตอร์ไพรเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (ID: 0105533140351) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/11/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 212/236 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533140351
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/11/2533 พ.ศ.
(33 ปี 7 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/11/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง