บริษัท บี.เค.เค. แมชชินเนอรี่ (1990) จำกัด

B.K.K. MACHINERY (1990) CO., LTD.

บริษัท บริษัท บี.เค.เค. แมชชินเนอรี่ (1990) จำกัด (ID: 0105533139141) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/11/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 272 ซอยบุรีรมย์ ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ล้มละลาย

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533139141
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/11/2533 พ.ศ.
(33 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/11/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ล้มละลาย

บริษัทที่คล้ายคลึง