บริษัท ก้องเกียรติเจริญ จำกัด

KONG KIAT CHAREON CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533130798
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2533 พ.ศ. (33 ปี 6 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
1/11/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 5/4 หมู่ที่ 6 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์