บริษัท ไทยริมแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด

THAIRIM & ASSOCIATES CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533122035
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/10/2533 พ.ศ. (33 ปี 7 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
11/10/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 219 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์