บริษัท นิค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

NIC AND DEVELOPMENT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533108369
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/9/2533 พ.ศ. (33 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
10/9/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 19,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 115 อาคารปรีดาวิว ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์