บริษัท ฐิตวรรณพัฒนา จำกัด

THITAWANDEVELOP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533106307
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2533 พ.ศ. (33 ปี 8 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/9/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 121/191 หมู่ที่ 9 แขวงคันนายาว* เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์