บริษัท บางระมาดการโยธา จำกัด

BANGRAMAD CONSTRUCTION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533103928
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/8/2533 พ.ศ. (33 ปี 8 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
30/8/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 12/30 หมู่ 4 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์