บริษัท ไวด์ รันเนอร์ จำกัด

WIDE RUNNER COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไวด์ รันเนอร์ จำกัด (ID: 0105533078621) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/7/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 19/10 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533078621
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/7/2533 พ.ศ.
(34 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
6/7/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง