บริษัท มาค็อด อินเตอร์-กรุ๊ป จำกัด

MACOD INTER - GROUP CO., LTD.

บริษัท บริษัท มาค็อด อินเตอร์-กรุ๊ป จำกัด (ID: 0105533076637) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/7/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 9/3 ซอยอินทามระ 47 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533076637
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/7/2533 พ.ศ.
(34 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
3/7/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง