บริษัท มงคลชัย แอนด์ อินเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

MONGKOLCHAL AND INTER PROPERTIES CO., LTD.

บริษัท บริษัท มงคลชัย แอนด์ อินเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (ID: 0105533075070) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/6/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 50 ตรอกจันทร์สะพาน 3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533075070
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/6/2533 พ.ศ.
(34 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
28/6/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง