บริษัท เมโทร-ไทย ไฮเท็ค จำกัด

METRO-THAI HITECH CO., LTD.

บริษัท บริษัท เมโทร-ไทย ไฮเท็ค จำกัด (ID: 0105533070477) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/6/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 363-364 หมู่ที่ 13 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี กิจการหลักคือ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533070477
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/6/2533 พ.ศ.
(34 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/6/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง