บริษัท พี.ซี.เอส.เท็กซ์ไทล์ จำกัด

P.C.S.TEXTILE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533050671
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2533 พ.ศ. (34 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
3/5/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 1010/45,1010/47 หมู่ที่ 7 ซอยหมู่บ้านศรีเพชร ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า