บริษัท มาส์ พรอพเพอรตี้ 1990 (ไทยแลนด์) จำกัด

MA'S PROPERTY 1990 (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533050581
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2533 พ.ศ. (34 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
3/5/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 908/86 ซอยมหาสิน 2 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า