บริษัท แกรนด์ ฮันท์ชี่ จำกัด

GRAND HANTCHY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533048323
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2533 พ.ศ. (34 ปี 1 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/4/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 797/22 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า