บริษัท พลูโต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

PLUTO INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท พลูโต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105533047157) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/4/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 392/24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533047157
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/4/2533 พ.ศ.
(34 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
24/4/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง