บริษัท ศิวะ เอ็นเตอร์ไพรส์ อินดัสทรีส์ จำกัด

SIVA ENTERPRISE INDUSTRIES CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533045014
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2533 พ.ศ. (34 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/4/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12/51 หมู่ที่ 7 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า