บริษัท เอส.วี.เอส.แอร์ จำกัด

S.V.S.AIR COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอส.วี.เอส.แอร์ จำกัด (ID: 0105533027989) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/3/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 24/20-22 หมู่ที่ 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533027989
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/3/2533 พ.ศ.
(34 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/3/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง