บริษัท กระสอบเต็กเซ้ง จำกัด

TECK SENG GUNNY GAG CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533020712
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2533 พ.ศ. (34 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
20/2/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10/16 ซอยสุนทรพิมล ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ