บริษัท ดี บี เอ๊กซ์ ออดิโอ จำกัด

D B X AUDIO COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ดี บี เอ๊กซ์ ออดิโอ จำกัด (ID: 0105533011616) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/1/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 251/7 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533011616
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/1/2533 พ.ศ.
(34 ปี 5 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
30/1/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง