บริษัท แอสปา ฮิลล์ จำกัด

ASPA HILLS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533010172
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/1/2533 พ.ศ. (34 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/1/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 230 ซอยสยามสแควร์ 2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น