บริษัท เพิ่มธนพลัส จำกัด

PERMDHANAPLUS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533007066
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2533 พ.ศ. (34 ปี 4 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/1/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 270 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ