บริษัท เฟลกซิไฟล์ จำกัด

FLEXIFILE CO., LTD.

บริษัท บริษัท เฟลกซิไฟล์ จำกัด (ID: 0105532056756) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/6/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532056756
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/6/2532 พ.ศ.
(35 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
22/6/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง