บริษัท ลิฟวิ่งไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

LIVING LIFE INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท ลิฟวิ่งไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105532026334) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/3/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7/86 หมู่ที่ 4 ตรอกบัวขาว ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532026334
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/3/2532 พ.ศ.
(35 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
22/3/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง