บริษัท ง่วนเฮงค้าข้าว จำกัด

บริษัท บริษัท ง่วนเฮงค้าข้าว จำกัด (ID: 0105532022291) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/3/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 283-285 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532022291
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/3/2532 พ.ศ.
(35 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/3/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง