บริษัท เอกสยามค้าข้าว จำกัด

EK SIAM RICE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอกสยามค้าข้าว จำกัด (ID: 0105532016428) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/2/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 131 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532016428
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/2/2532 พ.ศ.
(35 ปี 4 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/2/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง