บริษัท ไตร-กาญ จำกัด

TRI-KAN COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไตร-กาญ จำกัด (ID: 0105532005701) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/1/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1895/79 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532005701
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/1/2532 พ.ศ.
(35 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/1/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง