บริษัท เอซ เคมีคัลส์ จำกัด

H CHEMICALS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอซ เคมีคัลส์ จำกัด (ID: 0105531074441) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/9/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 11 ซอย 4 เสรี 8 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง* เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การตกแต่งและการเคลือบโลหะ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531074441
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/9/2531 พ.ศ.
(35 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/9/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง