บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด

K.V.S. PLATING CO., LTD.

บริษัท บริษัท เค.วี.เอส.เพลทติ้ง จำกัด (ID: 0105531072634) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/9/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 103/3 หมู่ที่ 4 มินิแฟคทอรี่ 3 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา กิจการหลักคือ การตกแต่งและการเคลือบโลหะ มีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531072634
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/9/2531 พ.ศ.
(35 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
14/9/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
60,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง