บริษัท เดอะเบสท์สตรีท จำกัด

THE BEST STREET CO., LTD.

บริษัท บริษัท เดอะเบสท์สตรีท จำกัด (ID: 0105531060326) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/8/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7/8 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531060326
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/8/2531 พ.ศ.
(35 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/8/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง