บริษัท เดอะเบสท์โฮป จำกัด

THE BEST HOPE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เดอะเบสท์โฮป จำกัด (ID: 0105531057147) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/8/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2302 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531057147
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/8/2531 พ.ศ.
(35 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/8/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง