บริษัท อโศก - รัชดา จำกัด

ASOKE-RUCHADA CO.,LTD.

บริษัท บริษัท อโศก - รัชดา จำกัด (ID: 0105531056418) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/7/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 715 สุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ) มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531056418
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/7/2531 พ.ศ.
(35 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/7/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง