บริษัท ไทยอินเตอร์การเกษตร จำกัด

THAI INTER AGRICULTURE CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทยอินเตอร์การเกษตร จำกัด (ID: 0105531038274) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/5/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 660 (ห้อง 307/308) ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531038274
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/5/2531 พ.ศ.
(36 ปี 1 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
26/5/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง