บริษัท ธุรกิจด่านช้าง จำกัด

THURAKIT DAN CHANG CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531034082
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2531 พ.ศ. (36 ปี 1 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/5/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 692/54 ซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น