บริษัท บาบาโค จำกัด

BABAKO COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531033418
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/5/2531 พ.ศ. (36 ปี 1 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
10/5/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1599/55 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น