บริษัท พัฒนาการหนองอิรุณ จำกัด

NONGIRUN DEVELOPMENT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531030541
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2531 พ.ศ. (36 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
28/4/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 180/9 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ