บริษัท โอเชี่ยน แอร์ ทรานสปอร์ท จำกัด

OCEAN AIR TRANSPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531029500
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2531 พ.ศ. (36 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/4/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3364/5-6 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น