บริษัท เสริมกิจการเกษตร จำกัด

THAI AGAIBUSINESS VENTURE CO., LTD.

บริษัท บริษัท เสริมกิจการเกษตร จำกัด (ID: 0105531026454) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/4/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 10 สุขุมวิท 5 (ซอยเลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531026454
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/4/2531 พ.ศ.
(36 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
14/4/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง