บริษัท คัสตอม ยิบซั่มเทรด จำกัด

CUSTOM GYPSUM TRADE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531024974
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/4/2531 พ.ศ. (36 ปี 2 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/4/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 58,58/1 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก