บริษัท ทศศิลา จำกัด

TODSILA CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530062767
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/11/2530 พ.ศ. (36 ปี 6 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/11/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 26/1 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก