บริษัท เซ้าท์อีสต์ รีไฟนิ่ง จำกัด

SOUTHEAST REFINING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530058051
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/11/2530 พ.ศ. (36 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/11/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 14/151 ถนนราชวิถี-นครชัยศรี แขวงบางบำหรุ* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก