บริษัท ลักค์กี้ ซิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

LUCKY SIX INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท บริษัท ลักค์กี้ ซิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105530057003) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/11/2530 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 101/3-4 ชั้น 4/1 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105530057003
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/11/2530 พ.ศ.
(36 ปี 8 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/11/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง