บริษัท เครื่องมือเกษตรนาทอง จำกัด

NATHONG AGRT TOOLS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530053687
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/10/2530 พ.ศ. (36 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
19/10/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 457/15 ซอยวัดดาวดึงษ์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)