บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด

VENUS THREAD CO., LTD.

บริษัท บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด (ID: 0105530052753) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/10/2530 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105530052753
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/10/2530 พ.ศ.
(36 ปี 9 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
14/10/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง