บริษัท เป่าอี๊ ไทยอินเตอร์ จำกัด

PHOEE THAI INTER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530052656
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/10/2530 พ.ศ. (36 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/10/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40/78 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก