บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.สยาม ครีเอชั่น จำกัด

S.J.M. SIAM CREATION CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.สยาม ครีเอชั่น จำกัด (ID: 0105530045153) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/9/2530 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 37 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105530045153
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/9/2530 พ.ศ.
(36 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/9/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง