บริษัท แองเคอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ANCHOR INTERNATIONAL COMAPNY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530026108
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/6/2530 พ.ศ. (37 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
3/6/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 1/7 ห้อง 605 ตึกสีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง