บริษัท ทรานส์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

TRANSNATIONAL MARKETING (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530026086
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/6/2530 พ.ศ. (37 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
3/6/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 181/19 อาคารอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง