บริษัท คริสตัล เลนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

CRYSTAL LENS CORPORATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530023541
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/5/2530 พ.ศ. (37 ปี 26 วัน ที่แล้ว)
19/5/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 529 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ